GBS Kallo 2018 Alle rechten voorbehouden

do 28 jun

Boekenbeurs

instappen

inschrijven

schooluren & opvang

Kleuteronderwijs


Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.


Als ze jonger zijn dan drie jaar mogen ze pas een eerste keer naar school komen op n van de wettelijk opgelegde instapdata :


- de eerste schooldag na de zomervakantie (01-09-2017)

     geboren ten laatste op 01/03/2015

- de eerste schooldag na de herfstvakantie (06-11-2017)

     geboren ten laatste op 06/05/2015

- de eerste schooldag na de kerstvakantie (08-01-2018)

    geboren ten laatste op 08/07/2015

- de eerste schooldag van februari (01-02-2018)

    geboren ten laatste op 01/08/2015

- de eerste schooldag na de krokusvakantie (19-02-2018)

    geboren ten laatste op 19/08/2015

- de eerste schooldag na de paasvakantie. (16-04-2018)

    geboren ten laatste op 16/10/2015

- de eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart (14-05-2018)

    geboren ten laatste op 14/11/2015


LET OP :

Dit betekent dat kleuters, jonger dan 3 jaar, die niet ingeschreven zijn vr de instapdatum, moeten wachten tot de volgende instapdatum.