vr 29 maa

GBS Kallo - Quiz

GBS Kallo 2019 Alle rechten voorbehouden

instappen

inschrijven

schooluren & opvang

Inschrijving van de leerling


U kunt uw kind inschrijven op onze school

- op de schooldagen tussen 8.30 u en 15.30 u

- na afspraak met de directeur of secretariaat


De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document :

- KidsID of ander geldig identificatiedocument

- eventueel de reispas voor vreemdelingen of

   het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister


Documenten ter ondertekening :

- instemmen in het pedagogisch project en schoolreglement

- ouders van lagere-school-kinderen : keuzeformulier

    levensbeschouwelijke vakken

- aanmeldingsregister