GBS Kallo 2017 © Alle rechten voorbehouden


oudercomité @ facebook

Documenten

instappen

inschrijven

schooluren & opvang


vakantiedagen '17-'18

Schoolklapper - Zomer


Schoolklapper - Lente


Schoolklapper - Winter


Schoolklapper - Herfst't Boelleke

           Buitenschoolse Opvang


   Buitenschoolse Opvang

Infomap
Info

Schoolbrochure


Schoolreglement


Pedagogisch Project


Op 1 september starten wij het schooljaar met ruim 240 kinderen.

Ook dit jaar zijn er verschuivingen in het personeelsbestand, sommige klassen krijgen een ander lokaal toegewezen.

Heel wat veranderingen dus.


Bij de klassplitsingen willen wij heterogene groepen vormen, rekening houdend met verschillende factoren :

- aantal kinderen per klas, evenwicht jongens/meisjes

- spreiding van zorgkinderen

- socio-emotionele interactie

Deze samenstellingen werden door het leerkrachtenteam zorgvuldig uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de parallelklassen niet alleen dezelfde thema’s behandelen, maar dat er ook intensief en regelmatig zal worden samengewerkt.

Wij zullen daarom meer en meer inzetten op co-teachen waarbij meerdere leerkrachten in eenzelfde klas werkzaam zijn.Leerkrachten '17-'18


Peuters : Anja Marin

1Kla : Katrien Rombouts

1Klb: Caroline Linthout

2Kl : Joris Smet/Roos Cleiren (na 1 januari nieuwe deeltijdse lrkr)

3Kla: Natasja Rogier

3Klb: Annelies Van Raemdonck


1La: Kim De Waele (na 1 januari nieuwe klastitularis)

1Lb: Caroline Smet

2La: Sofie Van Landeghem

2Lb: Lisa De Jonghe

3La: Eileen Nys

3Lb: Elien Van Moer

4L: Anja Batens en Veerle Verwimp(1/2)

5L: Caroline Leys (na 10 oktober nieuwe klastitularis)

6L: Ilse WagemansPrettige vakantie !